Solarni sistemi za hale i hladnjače

Solarni sistemi za hale i hladnjače

Solarni sistemi za hale i hladnjače

 

Solarna elektrana je generator električne energije koja nastaje pretvaranjem sunčeve svetlosti u električnu energiju putem fotonaponskih solarnih panela.

Ostvarite uštede uz proizvodnju čiste energije iz sopstvene solarne elektrane. Solarne elektrane proizvode zelenu "čistu" električnu energiju, a ukoliko imate veću krovnu površinu, solarna elektrana je idealno rešenje za smanjenje vaših računa za električnu energiju. Proizvedena električna energija iz solarne elektrane će se koristiti za potrebe sopstvene potrošnje. Ova čista energija smanjuje energiju koju biste platili preuzimanjem iz električne mreže čime možete ostvariti značajne uštede. Solarne elektrane mogu obezbediti 30-70% električne energije od sopstvene potrošnje, prilikom proizvodnje električne energije tokom dana. Da bi elektrana na mreži mogla da proizvodi električnu energiju isključivo za sopstvene potrebe, neophodno je da poseduje „smart metar“ koji meri tokove električne energije iza mernog mesta i ograničava proizvodnju invertora kada je ona potencijalno veća od potrošnje električne energije na objektu. Solarne centrale snage od 3kW do 5kW mogu obezbediti preko 70% potreba za električnom energijom domaćinstva, dok su solarne elektrane snage veće od 15kW ekonomski isplativo rešenje za privredu.

 

Glavne prednosti:

 

  • ekonomske uštede, smanjenje potrošnje sa javne mreže
  • manja energetska zavisnost od elektroprivrede
  • možete imati konstantan rad potrošača bez uključivanja klasičnih backup sistema
  • srednja do niska ekonomska investicija
  • nema održavanja
  • dodatna vrednost objekta, jer imate posebne kvalitete na objektu
  • čuvanje naše prirode i okoline, bolji vazduh, smanjeno zagađenje i emisije CO2 u atmosferu

 

Solarni sistemi za hale i hladnjače

 

O solarnim panelima

 

Većina solarnih panela koji su danas na tržištu za sisteme za proizvodnju solarne  energije mogu se svrstati u dve kategorije:

1. monokristalni solarni paneli

2. polikristalni solarni paneli

Prednosti monkristalnih solarnih panela su efikasnost i estetika, dok je mana visoka cenaMonokristalni solarni paneli najpopularniji su solarni paneli koji se danas koriste u krovnim solarnim postavkama. 

Monokristalnu ploču možete prepoznati po obliku silicijumskih pločica koje su oblikovane poput kvadrata sa odrezanim uglovima. Monokristalni solarni paneli obično imaju najveću efikasnost i kapacitet snage od svih vrsta solarnih panela i kreće se od  17% do 22%.

Prednost polikristalnih solarnih panela je niža cena dok su mane slabija efikasnost i estetika.

Polikristalni paneli, koji se ponekad nazivaju i multikristalni paneli, popularni su među vlasnicima kuća koji žele postaviti solarne panele, a pritom imaju ograničen budžet.  Ocene efikasnosti polikristalnih solarnih panela obično se kreću od 15% do 17%. Međutim, zahvaljujući novim tehnologijama, polikristalni paneli su po efikasnosti mnogo bliži monokristalnim solarnim panelima nego što su bili u prošlosti. 

Svi naši solarni paneli bilo da su monokristalni ili polikristalni su sa TIER 1 Bloomberg New Energy Finance liste, što Vam garantuje visok kvalitet svakog pojedinačnog proizvoda.