ON grid solarni sistemi za domaćinstva

ON grid sistemi za domaćinstva

Solarni sistemi za domaćinstva

 

On-Grid solarni sistemi su sistemi koji su povezani direktno na distributivnu mrežu, odnosno višak električne energije se šalje u mrežu čime se smanjuje račun za električnu energiju. Prednost ovog sistema je što nisu potrebni akumulatori. Solarni sistemi koji se mogu priključiti na javnu električnu mrežu vrlo su jednostavni i efikasni obnovljivi energetski sistemi. Kada sija sunce i kada sistem stvara energiju sa stvorenom količinom energije može da se desi sledeće: ili će se odmah potrošiti u domaćinstvu koje se snabdeva solarnom energijom i tako se uštedeti na računu za struju, ili se energija vraća u javnu električnu mrežu. U ovom slučaju regenerisana energija se izmeri i kasnije se obračuna između domaćinstva i elektrodistribucije. Prosto objašnjeno kod obračuna sa neto-merenjem, ukoliko se jednog meseca potroši 600 kWh, a sa druge strane se proizvede 1000 kWh, 400 kWh će se preneti u naredni mesec (kao MB kod mobilnih operatera). Možete smatrati da tih 400 kWh se virtuelno skladišti te se može koristiti kasnije po potrebi. Domaćinstva najmanje troše energiju u toku dana (svi rade, na poslu su, u školi, itd.), međutim, na nivou države upravo se preko dana troši najviše, i tada solarni sistemi pomažu da se potražnja za energijom zadovolji. Ako već postoji dovoljan broj solarnog sistema u zemlji, onda taj sistem može da redukuje rad zagađujućih elektrana koje rade na tradicionalan način. Solarni sistemi mogu biti monofazni, odnosno trofazni. Snaga On-Grid solarnih sistema kreće se od nekoliko stotina vati do nekoliko MW snage. Za domaćinstva najčešće se izgrađuju On-Grid solarne elektrane od 3 do 8kW snage. Sa ovim elektranama može se u potpunosti pokriti potrošnja električne energije u domaćinstvima.

Po novom zakonu sve solarne elektrane snage do 10.8 kW imaju mogućnost da vrate višak električne energije nazad u mrežu. Samim tim i izbor potencijalnih elektrana se svodi na sledeća dva sistema:

  1. 5 kW solarni mrežni sistemi - Godišnja proizvodnja ovoga sistema iznosi 6000 kWh.
  2. 10 kW solarni mrežni sistemi - Godišnja proizvodnja ovoga sistema iznosi 12.000 kWh.
  • Ukoliko trošite mesečno 500 kWh u proseku x 12 meseci = godišnja potrošnja energije iznosi 6000 kWh. Samim tim sistem za vaše potrebe je 5 kW mrežni sistem.
  • Ukoliko trošite mesečno 1000 kWh u proseku x 12 meseci = godišnja potrošnja energije iznosi 12.000 kWh. Samim tim sistem za vaše potrebe je 10 kW mrežni sistem.

 

PERIOD OTPLATE OVAKVIH SISTEMA JE OD 6 DO 10 GODINA ZAVISNO OD VELIČINE SISTEMA I NIVOA POTROŠNJE

 

Građani, tj. fizička lica će moći koristiti proizvedenu energiju iz solarnih panela za sopstvene potrebe, a višak neiskorišćene energije predati u električnu mrežu uz zamenu kWh za kWh ili naplatu predatog viška energije.

 

ON grid sistemi za domaćinstva

 

O solarnim panelima

 

Većina solarnih panela prisutnih danas na tržištu za sisteme za proizvodnju solarne energije mogu se svrstati u dve kategorije:

1. monokristalni solarni paneli

2. polikristalni solarni paneli

Prednosti monkristalnih solarnih panela su efikasnost i estetika, dok je mana visoka cenaMonokristalni solarni paneli najpopularniji su solarni paneli koji se danas koriste u krovnim solarnim postavkama. 

Monokristalnu ploču možete prepoznati po obliku silicijumskih pločica koje su oblikovane poput kvadrata sa odrezanim uglovima. Monokristalni solarni paneli obično imaju najveću efikasnost i kapacitet snage od svih vrsta solarnih panela i kreće se od  17% do 22%.

Prednost polikristalnih solarnih panela je niža cena dok su mane slabija efikasnost i estetika.

Polikristalni paneli koji se ponekad nazivaju i multikristalni paneli, popularni su među vlasnicima kuća koji žele postaviti solarne panele, a pritom imaju ograničen budžet.  Ocene efikasnosti polikristalnih solarnih panela obično se kreću od 15% do 17%. Međutim, zahvaljujući novim tehnologijama, polikristalni paneli su po efikasnosti mnogo bliži monokristalnim solarnim panelima nego što su bili u prošlosti. 

Svi naši solarni paneli bilo da su monokristalni ili polikristalni su sa TIER 1 Bloomberg New Energy Finance liste, što Vam garantuje visok kvalitet svakog pojedinačnog proizvoda.